Stralingsvrij Tiny House

Een stralingsvrij Tiny House

Op dit moment worden steeds meer mensen zich bewust van de invloed die elektrosmog op ons kan hebben. Zeker nu met 5G zijn mensen bezorgd over hun gezondheid.

 

In dit artikel gaan we in op de volgende onderwerpen: 

1. Waarom een stralingsvrij Tiny House?

2. Heeft iedereen last van straling?

3. Welke straling is er?

4. Hoe dringt straling onze woning binnen?

5. 5G

6. Hoe bescherm je je tegen straling?

7. Voorbeelden van metingen

8. Je nieuwe huis of Tiny House stralingsvrij maken

9. Een deel van je huis stralingsvrij maken

_______________________________________________________

1. Waarom een stralingsvrij Tiny House?

In deze tijden van alsmaar meer technologische connectiviteit en elektrische apparaten, is ook de elektrosmog die daarmee samenhangt sterk toegenomen. Steeds meer mensen ervaren hierdoor onverklaarbare gezondheidsklachten.

(Hoogfrequente) radiofrequente straling

Elektrische en magnetische velden

Een greep uit de gezondheidsklachten gelinkt aan elektrosmog[1]:

 • Energieverlies/vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Slaapstoornissen/slaapproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Chronische ziektes

De huidige ontwikkelingen wat betreft straling lijken helaas nog niet op zijn retour, er komt juist meer bij. De telecomindustrie heeft het 5G netwerk uitgerold. Op onderstaande pagina’s kun je zien waar momenteel zendmasten staan en actief zijn:

Denk eraan dat het hier niet alleen gaat om je mobiel, smartwatch en computer. Mocht je dat in je Tiny House laten inbouwen wees je er dan van bewust dat ook bijvoorbeeld een smartmeter van je energie maatschappij, bepaalde brandmelders of je koelkast een ingebouwde connectiviteit hebben.

In licht van dit alles hebben we gelukkig de controle over onze eigen woning en zijn er oplossingen beschikbaar om ons in ieder geval binnenshuis te beschermen.


2. Heeft iedereen last van straling?

Het feit is dat de straling aanwezig is. Niet iedereen ervaart hier direct (bewust) de nadelige gevolgen van. De een is nou eenmaal gevoeliger dan de ander.

Wel is het zo dat, net zoals bij andere milieu invloeden, zoals bijv. luchtverontreiniging, er een belasting op het lichaam ontstaat. Of het (direct) merkbaar is, verschilt per mens, maar de belasting krijgt iedereen. Of er symptomen manifesteren is afhankelijk van (o.a.) de algehele gezondheid van de mens, de sterkte en duur van de blootstelling.


3. Welke straling is er?

Naast de bovengenoemde door de mens gemaakte elektrosmog zijn er ook verschillende soorten straling die uit de aarde komen. Hoe natuurlijk dit ook is, het kan een nadelig effect op de gezondheid hebben.

Deze overschotten van natuurlijke straling worden veroorzaakt door verstoringen in de aarde en worden zodanig ook wel aardstraling genoemd.

Een greep uit de gezondheidsklachten gelinkt aan aardstraling:

 • Algehele zwakte
 • Onvruchtbaarheid
 • Problemen met botten en gewrichten
 • Depressie
 • Chronische ziektes

 Tiny House verschillende soorten aardstraling: rasterlijnen, breuklijnen, grondmenging, wateradersV.l.n.r. verschillende soorten aardstraling: rasterlijnen, breuklijnen, grondmenging, wateraders


4. Hoe dringt straling onze woning in?

De bronnen van elektrosmog zijn zowel binnen- als buitenshuis.

Hoewel ieder materiaal de straling die van buiten komt (voornamelijk van telefoonmasten) enigszins vermindert, komt het overgrote deel door de muren en daken van onze woningen naar binnen.

Over de apparaten die ín onze woning staan en de elektrische bekabeling, hebben we uiteraard wel zelf controle. Deze kunnen we uitschakelen, afschermen of vervangen voor een ander model die minder elektrosmog afgeeft. 

Een slaapkamer zonder stralingsbescherming waar de straling van antennemasten, wifi, router, smartmeter, mobiel, aardstraling, waterader, grondmenging, breuklijn of rasterlijn, ook wel grid, komtEen slaapkamer zonder afscherming


5. 5G

De vijfde generatie mobiele telefonie techniek, 5G genoemd, is grotendeels uitgerold. Deze werkt net als de voorlopers 3G en 4G op hoogfrequente radiofrequente straling. Dit betekent wederom een toevoeging aan de elektrosmog die er al is.

5G zendmasten zenden sterk gerichte bundels straling naar gebruikers [2]. De blootstelling aan straling is voor iedereen aanzienlijk verhoogd. In sommige gevallen kan het zijn dat de straling lager uitvalt vanwege diezelfde bundelstraling [3]. De reikwijdte van 5G is minder ver door de kortere golflengte en daarom zijn er veel antenne masten nodig. Het idee is om lantaarnpalen en bushokjes te betrekken in het vergroten van het bereik. Dat is in bepaalde steden ook al geïmplementeerd, zie hierboven de link naar de antennekaart.

Weergave 5G netwerk met frequenties rond je Tiny House met zendmast onder invloed van gigahertz, router, wifi, dataverkeer, straling voor snelle communicatieEen zender is vooralsnog niet verplicht en raden wij uiteraard af


6. Hoe bescherm je tegen straling?

Middels afscherming en eliminatie kan men het binnenklimaat van een woning vrij maken van stralingsinvloeden. Wij kunnen (delen van) nieuwe Tiny Houses of bestaande woningen stralingsvrij maken met de volgende materialen:

 • Afschermende verf
 • Afschermende gordijnstof
 • Afschermend gaas
 • Afgeschermde installatiekabel
 • Afschermende matten voor aardstraling
 • Groep-onderbreking schakelaars

Stralingsvrij Tiny House vrij van elektrosmog, straling, aardstraling, zendmast, wifi, router, grondmenging, waterader met beschermende verf, als een kooi van FaradayEen slaapkamer met afscherming

Hiermee maken we van de binnenruimte een kooi van Faraday, waardoor straling aan alle kanten weerkaatst en het nauwelijks naar binnen komt[4]. Door aarding van de afschermende materialen worden de elektrische velden weggeleid.

LET OP: De natuurlijke signalen van het aardmagnetisch veld kunnen wél gewoon naar binnen komen. Zie hier een video die dat door middel van een meting aantoont.

Op deze pagina vind je nog extra tips over stralingsvermindering.


7. Voorbeelden meting met straling 

In onderstaande video’s worden twee verschillende vormen van elektrosmog gemeten en wordt er laten zien hoe het verminderd of geëlimineerd wordt.

Een meting binnen en buiten een stralingsvrije ruimte. 

Elektrische velden in een doorsnee slaapkamer.


8. Je nieuwe woning of Tiny House stralingsvrij maken

Bij een Tiny House dat nog gebouwd moet worden is stralingsvrij maken makkelijk te realiseren. Tijdens de bouw worden gelijk alle benodigde materialen (gaas in de muren, gordijnstof voor de ramen, stralingsvrije bedrading en waar nodig de verf) in het huisje verwerkt. Het eindresultaat ziet er precies hetzelfde uit als alle andere huisjes.


9. Een deel van je huis stralingsvrij maken

Je kan ook een deel van je huis afschermen voor elektrosmog. De slaapkamer of slaapplek is het belangrijkst om af te schermen. Het lichaam herstelt zich ‘s nachts en doet dat het beste in een omgeving vrij van bovengenoemde negatieve invloeden.

Zoals eerder aangegeven kun je, als je vaak thuis bent of het gewoon graag wilt, ook de hele woning afschermen.

_______________________________________________________

 [1] Het BioInititive Report is een rapport waarin velen goede wetenschappelijke studies gecombineerd worden om tot inzichten te komen aangaande het effect van elektrosmog op de gezondheid van de mens.

[2] Op deze pagina vind je informatie die niet helemaal up to date is, maar waarvan de meeste informatie zeer waardevol is.

[3] Informatie toename hoeveelheid straling: klik hier. Hierbij plaatsen we de kanttekening dat de straling erg kan verschillen tussen bijvoorbeeld de stad en het platteland. In de stad zijn meer gebruikers, ook in de nachtelijke uren. Hierdoor zal de straling daar hoger liggen dan in dunbevolkte gebieden. 

[4] 100% afschermen is niet mogelijk. Het gaat altijd om een reductie. Een zeer grote reductie in dit geval. De materialen weerkaatsten tussen de 99,85 en 99,999% van de hoogfrequente radiofrequente straling. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

_______________________________________________________

Disclaimer:

Verwijzingen naar blootstellingsniveaus van straling die te hoog zijn, worden gemaakt op basis van uitgebreide ervaring. Deze niveaus liggen waarschijnlijk ruim onder de door de overheid vastgestelde toegestane blootstellingsnormen. Uitgebreide informatie kun je terugvinden op Antennebureau.nl van de rijksoverheid.

Milieu geneeskunde is het onderzoek naar de invloed van het milieu op de gezondheid. Stralingsvermijding, afscherming of matrasvervanging is geen medische behandeling, genezing of vervanging voor medische zorg. Wij stellen geen diagnose en behandelen geen aandoeningen, maar streven ernaar om de omgeving te verbeteren, zodat het lichaam zich beter kan genezen en herstellen. Gezondheidsresultaten of genezing kunnen nooit gegarandeerd zijn.

_______________________________________________________

Deze pagina en samenwerking is mede mogelijk gemaakt door Daan de Boer van Blij Stralingsvrij.

Reactie plaatsen