Een stralingsvrij Tiny House

Op dit moment worden steeds meer mensen zich bewust van de invloed die elektrosmog op ons kan hebben. Zeker nu met de komst van 5G zijn mensen bezorgd over hun gezondheid.

In dit artikel gaan we in op de volgende onderwerpen:

1. Waarom een stralingsvrij Tiny House?

2. Heeft iedereen last van straling?

3. Welke straling is er?

4. Hoe dringt straling onze woning in?

5. 5G

6. Hoe bescherm je je tegen straling?

7. Voorbeelden van metingen

8. Je nieuwe huis of Tiny House stralingsvrij maken

9. Een deel van je huis stralingsvrij maken

1. Waarom een stralingsvrij Tiny House?

In deze tijden van alsmaar meer technologische connectiviteit en elektrische apparaten, is ook de elektrosmog die daarmee samenhangt sterk toegenomen. Steeds meer mensen ervaren hierdoor onverklaarbare gezondheidsklachten.

(Hoogfrequente) radiofrequente straling

Elektrische en magnetische velden

Een greep uit de gezondheidsklachten gelinkt aan elektrosmog[1]:

 • Energieverlies / vermoeidheid
 • Concentratieproblemen
 • Slaapstoornissen/slaapproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen
 • Chronische ziektes

De huidige ontwikkelingen wat betreft straling lijken helaas nog niet op zijn retour, er komt juist meer bij. De telecomindustrie kan haast niet wachten om hun 5G netwerk uit te rollen en aan te zetten en meer en meer (huishoudelijke) apparaten krijgen ingebouwde connectiviteit.

In licht van dit alles hebben we gelukkig de controle over onze eigen woning en zijn er oplossingen beschikbaar om ons in ieder geval binnenshuis te beschermen.

2. Heeft iedereen last van straling?

Het feit is dat de straling aanwezig is. Niet iedereen ervaart hier direct (bewust) de nadelige gevolgen van. De een is nou eenmaal gevoeliger dan de ander.

Wel is het zo dat, net zoals bij andere milieu invloeden (bv. luchtverontreiniging) er een belasting op het lichaam ontstaat. Of het (direct) merkbaar is, verschilt per mens, maar de belasting krijgt iedereen. Of er symptomen manifesteren is afhankelijk van (o.a.) de algehele gezondheid van de mens, de sterkte en duur van de blootstelling.

3. Welke straling is er?

Naast de bovengenoemde door de mens gemaakte elektrosmog zijn er ook verschillende soorten straling die uit de aarde komen die, ondanks dat ze natuurlijk zijn, een nadelig effect op de gezondheid hebben.

Deze overschotten van natuurlijke straling worden veroorzaakt door verstoringen in de aarde en worden zodanig ook wel aardstraling genoemd.

Een greep uit de gezondheidsklachten gelinkt aan aardstraling:

 • Algehele zwakte
 • Onvruchtbaarheid
 • Problemen met botten en gewrichten
 • Depressie
 • Chronische ziektes

V.l.n.r. verschillende soorten aardstraling: rasterlijnen / breuklijnen / grondmenging / wateraders

4. Hoe dringt straling onze woning in?

De bronnen van elektrosmog zijn zowel binnen- als buitenshuis.

Hoewel ieder materiaal de straling die van buiten komt (voornamelijk van telefoonmasten) enigszins vermindert, komt het overgrote deel door de muren en daken van onze woningen naar binnen.

Over de apparaten die ín onze woning staan en de elektrische bekabeling, hebben we uiteraard wel zelf controle. Deze kunnen we uitschakelen, afschermen of vervangen voor een ander model die minder elektrosmog afgeeft.

Een slaapkamer zonder afscherming

5. 5G

De vijfde generatie mobiele telefonie techniek, 5G genoemd, staat op het punt om uitgerold te worden. Deze werkt net als de voorlopers 2G, 3G en 4G op hoogfrequente radiofrequente straling.

Ondanks dat er nog enige onzekerheden bestaan over hoe het er precies uit zal zien, betekent het wederom een toevoeging aan de elektrosmog die er al is.

Ja, 5G komt dichterbij (zie afbeelding [2]), maar gaat waarschijnlijk meer gericht werken. Wat wil zeggen dat er meer/enkel straling zal zijn gericht op het apparaat dat het daadwerkelijk gebruikt. Dit kan betekenen dat de aanwezige straling (uiteindelijk) zonder dat men er op dat moment gebruik van maakt, lager uitvalt dan wat we vandaag de dag hebben.[3]

De zender in huis zal ons inziens niet verplicht worden en dus eigen keus. Welke wij uiteraard afraden.

Zonder 5G is/was er reeds genoeg elektrosmog om af te schermen. Ondanks dat de kans bestaat dat het totaalplaatje aan straling uiteindelijk minder wordt, zien wij dit in de (nabije) toekomst niet dusdanig veranderen dat afscherming niet meer nodig is (zie disclaimer).

Stralingsvrij Tiny House

Een slaapkamer met afscherming

6. Hoe bescherm je tegen straling?

Middels afscherming en eliminatie kan men het binnenklimaat van een woning vrij maken van deze invloeden. Wij kunnen (delen van) nieuwe of bestaande woningen stralingsvrij maken met de volgende materialen:

 • afschermende verf
 • afschermende gordijnstof
 • afschermend gaas
 • afgeschermde installatiekabel
 • afschermende matten voor aardstraling
 • groeponderbreking schakelaars

Hiermee maken we van de binnenruimte een kooi van Faraday, welke straling aan alle kanten weerkaatst, waardoor het nauwelijks naar binnen komt[4]. Door aarding van de afschermende materialen worden de elektrische velden weggeleid.

LET OP: De natuurlijke signalen van het aardmagnetisch veld kunnen wél gewoon naar binnen komen. Zie hier een video die dat door middel van een meting aantoont.

7. Voorbeelden meting met straling

In onderstaande video’s worden twee verschillende vormen van elektrosmog gemeten en wordt er laten zien hoe het verminderd of geëlimineerd wordt.

Een meting binnen en buiten een stralingsvrije ruimte

Elektrische velden in een doorsnee slaapkamer

8. Je nieuwe woning of Tiny House stralingsvrij maken

Bij een Tiny House dat nog gebouwd moet worden is het heel makkelijk te realiseren om deze stralingsvrij te maken. Tijdens de bouw worden dan gelijk alle benodigde materialen (gaas in de muren, gordijnstof voor de ramen, stralingsvrije bedrading en waar nodig de verf) in het huisje verwerkt. Het eindresultaat ziet er precies hetzelfde uit als alle andere huisjes.

Klik hier voor de stralingsvrije Tiny Houses die wij hiervoor aanbieden.

Dit model kunnen wij stralingsvrij aanbieden

9. Een deel van je huis stralingsvrij maken

 Je kan ook een deel van je huis afschermen tegen elektrosmog. De slaapkamer / slaapplek is het belangrijkst om af te schermen. Het lichaam herstelt zich ‘s nachts en doet dat het beste in een omgeving vrij van deze bovengenoemde negatieve invloeden.

Maar nogmaals, als je vaak thuis bent, of als je het gewoon graag wilt, is het uiteraard ook mogelijk om de gehele woning af te schermen.

Heb je hier interesse in en wil je meer weten over de mogelijkheden?

 Klik dan hier en geef aan dat je een vrijblijvend kennismakingsgesprek wilt.

[1] Het BioInititive Report is een rapport waarin velen goede wetenschappelijke studies gecombineerd worden om tot inzichten te komen aangaande het effect van elektrosmog op de gezondheid van de mens.

[2] https://www.kennisplatform.nl/welke-frequenties-gaat-5g-gebruiken/

[3] https://www.kennisplatform.nl/neemt-de-elektromagnetische-straling-toe-door-5g/

Hierbij de opmerking dat het erg kan verschillen tussen bijvoorbeeld de stad en het platteland. In de stad zijn meer gebruikers, ook mogelijk in de nachtelijke uren, en hierdoor zal de straling daar hoger liggen dan in meer dunbevolkte gebieden. En mogelijk ook hoger dan wat het vandaag de dag is. Het is moeilijk te zeggen wat er precies zal gebeuren.

[4] 100% afschermen is niet mogelijk. Het gaat altijd om een reductie. Een zeer grote reductie in dit geval. De materialen weerkaatsten tussen de 99,85 en 99,999% van de hoogfrequente radiofrequente straling. (Zie hier en hier voor een tweetal metingen van de materialen.)

Disclaimer:
Verwijzingen naar blootstellingsniveaus van straling die te hoog zijn, worden gemaakt op basis van uitgebreide ervaring. Deze niveaus liggen waarschijnlijk
ruim onder de door de overheid vastgestelde toegestane blootstellingsnormen.

Milieugeneeskunde is het onderzoek naar de invloed van het milieu op de
gezondheid. Stralingsvermijding, afscherming of matrasvervanging is geen medische behandeling, genezing of vervanging voor medische zorg. Wij stellen
geen diagnose en behandelen geen aandoeningen, maar streven ernaar om de omgeving te verbeteren, zodat het lichaam zich beter kan genezen en
herstellen. Gezondheidsresultaten of genezing kunnen nooit gegarandeerd zijn.

Deze pagina en deze samenwerking is mede mogelijk gemaakt dankzij Daan de Boer van Blij Stralingsvrij